O nama
Proizvodi
Hidroforske stanice
Bunarske pumpe
SB3
WINNER
4BHS
IDROGO
SF6
6BHE
8BHE
Potopni motori za bunarske
pumpe Franklin Electric
Centrifugalne pumpe
Cirkulacijske pumpe
Drenažne pumpe
Protupožarne hidrostanice
Inverter pumpe
Automatske stanice za otpadnu i sanitarnu vodu
Obodne pumpe
Samosisne pumpe
Pumpe za onečišćenu vodu
Pumpe za bazene
Vertikalne pumpe
Električni ormarići
Usluge
Gdje se nalazimo
Kontakt
SB3 WINNER 4BHS IDROGO
Qmax= m3/h
Hmax= m
Qmax= 21 m3/h
Hmax= 250 m
Qmax= 18 m3/h
Hmax= 275 m
Qmax= 7,2 m3/h
Hmax= 75,7 m
s plovkom !
SF6 6BHE 8BHE
Qmax= 60 m3/h
Hmax= 372 m
Qmax= 70 m3/h
Hmax=500 m
Qmax= 126 m3/h
Hmax=500 mPotopni motori za bunarske pumpe
4" 1~ 2 žice 4" 1~ 3 žice 4" 1~ PSC 4" 3~
6" motor s košuljicom 6" motor s košuljicom, visokotemperaturni 6" motor s mogućnošću premotavanja 6" motor s mogućnošću premotavanja
8" motor s košuljicom 8" motor s mogućnošću premotavanja Monitoring i zaštita trofaznih pumpi
© Hidrometal